Omaha Poker er et av de mest populære pokerspillene online. Spillet som er en videreutvikling av Texas Hold’em spilles i to varianter, med henholdsvis Pot Limit Omaha (også kjent som Omaha High) og Omaha Hi-Lo. Vi vil komme nærmere inn på hver av dem og starter med den første; Pot Limit Omaha som er poker for deg som blir trigget av høyt spill!

De grunnleggende reglene i Omaha Poker

Målet i Omaha Poker er å sitte med en vinnende hånd og sikre seg potten. Gjennom spillet vil alle spillere ha syv kort å satse på, og hvor det gjelder å ha den beste kombinasjonen av disse. Fire av kortene er skjulte for spillerne, mens tre ligger i bordet og kalles for community cards. La oss se nærmere på spillets gang:

 • Preflop: Omaha starter med at hver spiller får utdelt fire skjulte kort. Dette er kort som kun spillerne selv kan se. Det gjøres så en budrunde basert på disse. Spillerne kan velge å være med å by, øke budet til andre spillere («raise»), syne andre spillere («call»), si «check» hvis ingen andre byr, eller kaste seg («Fold»)
 • Flop: Etter første budrunde vil første community card legges i bordet. Dette kortet vil alle spillere se og kunne bruke i kombinasjon med kortene de har på hånden. Det gjøres en budrunde før et nytt kort legges på bordet
 • River: Det ligger nå to community cards på bordet og spillerne kan velge om de vil være med på en ny budrunde før det legges et siste community card på bordet. Nå vil en siste budrunde avgjøre hvem som vinner
 • Showdown: De gjenværende spillerne på bordet vil nå legge frem de fire kortene de har på hånden. Disse kan brukes i kombinasjon med de tre community cards og danne den beste kombinasjonen bestående av fem kort. Det er ingen begrensning på hvor mange av de skjulte kortene og community cards som utgjør hånden, så lenge det alltid er snakk om fem kort. I denne budrunden er det også mulig for spillerne å gå «all inn», som vil si å satse alle pengene sine
 • Vinneren: Den beste hånden avgjøres av hvem som vinner potten. Som i poker generelt sett er laveste verdi ett par og går videre til to par, tre like osv. Beste hånd man kan ha er en «Royal Flush». Hvis det er flere spillere som har den samme hånden deles potten likt mellom spillerne

Hender i Omaha Pot Limit Poker

Ettersom man har syv kort å spille med i Omaha Poker er sjansen for en sterk hånd langt større enn i andre pokerspill. De fire kortene på hånden er det bare spilleren selv som kan se, og kan i det lengste håpe på at de tre felleskortene vil gi en kruttsterk hånd. Samtidig er det viktig å huske at det samme gjelder for alle de andre spillerne rundt bordet – så ha dette i minnet når du kalkulerer verdien på hånden din!

Håndrangeringen som brukes i Omaha Pot Limt er som følger (rangert fra dårligst til beste hånd):

 • Ett par: To kort av samme verdi
 • To par: To kort av samme verdi + to andre kort av samme verdi
 • Tress: Tre kort av samme verdi
 • Straight: Fem kort i rekkefølge i ulike farger
 • Flush: Fem kort i samme farge som ikke er i rekkefølge
 • Fullt hus: Tre kort av samme verdi + to andre kort av samme verdi
 • Fjers: Fire kort av samme verdi
 • Straight Flush: Fem kort i rekkefølge i samme farge
 • Royal Flush: En straight som går fra ti til ess i samme farge. Alle farger har samme verdi

En liten strategi i Omaha Poker

Det er ingen tvil om at Omaha egner seg ekstra godt for de som har tatt pokerspillingen til et høyere nivå. Om du ikke har tenkt på det allerede; det er tid for å legge ut en god strategi som kan ta spillingen til et høyere nivå. Vi vil ta en nærmere titt på to strategier som er mye brukt og omtalt i Pot Limit Omaha, Positioning og Blockers.

Positioning

Hvordan du posisjonerer deg i Omaha har svært stor betydning for hvordan du lykkes. Hvis du spiller mye ute av posisjon vil du raskt se at lommeboken din blir skadelidende. Posisjonering handler enkelt og greit om evnen til å vurdere når du skal spille på en hånd og når du skal la være.

Den vanligste nybegynnerfeilen i poker er å spille på absolutt alle hender. Gode eller dårlige kort; du velger å by. Sitter det mer erfarne spillere rundt bordet vil du raskt bli et lett offer og vil med stor sannsynlighet snart være tom for sjetonger. Mange prøver seg på bløffen allerede etter prefloppen. Gjør du dette for ofte er du på nytt det letteste offeret rundt bordet.

Etter hvert som du spiller, vil du bli bedre på å posisjonere deg. Du vil raskt se at det ofte vil lønne seg å vente til etter floppen med å starte budgivningen. Sitter du med gode kort unngår du å skremme vekk andre spillere, og kanskje det også dukker opp noen bonuskort som gjør hånden din enda sterkere.

Posisjonering er en grunnleggende strategi i Omaha Poker som er viktig å lære seg raskt. Spesielt i Pot Limit hvor innsatsen er stor. Unngår du å falle i fellen med å gamble for mye er du allerede et godt stykke på vei i riktig retning.

Blockers

Konseptet bak blockers baserer seg på et enkelt prinsipp; Kortene du sitter med på hånden er helt unike for deg og ingen andre kan ha de samme kortene. Dermed begrenser det kombinasjonene andre spillere kan ha. Nå gjelder det å bruke denne informasjonen til din fordel.

Så hvordan kan dette ha betydning? La oss si at du får utdelt tre ess fra prefloppen. Det betyr ikke bare at du har tre like, som i seg selv er en god start før felleskortene legges ut, ikke minst siden ess har den høyeste kortveriden. Det betyr også at det kun finnes ett annet ess i hele spillet. Sjansen for at noen andre skal få en god hånd hvor esset inngår har nå blitt betydelig mindre!

Hvordan du velger å bruke denne informasjonen videre er det som har betydning for hvor effektfullt blockers kan være. Det er også her dine poker-evner kommer til syne. I eksempelet med tre ess kan du med relativt stor trygghet gå offensivt ut i starten. Risikoen er at dette kan skremme vekk andre spillere. Siden sannsynligheten for at hånden din er sterk godt inn i floppen er stor, så her vil det være verdifullt å ha med seg så mange som mulig på budrunden.

Med god bruk av blockers vil du også lettere kunne avdekke en bløff fra andre spillere, så hvis du mestrer denne strategien vil du raskt se at det gir deg mange muligheter i Omaha Poker!


Omaha Hi-Lo

Omaha Hi-Lo eller Omaha 8 er en avart av Pot Limit Omaha, men hvor det innføres en aldri så liten X-faktor. Omaha Hi-Lo har nemlig en split-pot hvor potten deles i to; til den høyest vinnende hånden og den lavest vinnende hånden. Slik er det innført et aldri så lite bonuselement som kan gjøre det ekstra morsomt å prøve seg på denne varianten. Utover dette spilles det med de nøyaktig samme reglene som i Omaha Pot Limit.

Hvordan spille Omaha Hi-Lo

Siden grunnreglene i Omaha Hi-Lo er akkurat de samme som du har lest om under Pot Limit vet du allerede en hel del om spillets gang. Den store forskjellen er at det nå innføres en vinnende laveste hånd, i tillegg. Du har nå altså to mulige vinnende hender å følge med på, og spillet blir med ett litt mer komplisert. Vi vil derfor ikke anbefale deg å spille Omaha Hi-Lo før du har lært deg å mestre Pot Limit.

La oss se litt nærmere på hvordan en vinnende hånd i Omaha Hi-Lo vurderes:

 • En lav hånd består alltid av to kort fra spillerens egen hånd og tre felleskort
 • Hvilke kort spilleren bruker for å danne sin laveste hånd har ingen effekt for hvilke som brukes for den høyeste. Man kan altså bruke de samme kortene i kombinasjon med hverandre
 • Kort som inngår i en lav hånd må være forskjellige og alltid under 8. Ess (A) regnes som 1
 • Par og tre like vil altså ikke regnes inn
 • Straight og flush har ingen verdi
 • Kortene regnes fra toppen og starter alltid på 8. Slik vil en hånd med kortene 2, 4, 5, 6, 7 være lavere enn A, 2, 3, 4, 8 selv om verdien er den samme

Noen ting som kan være greit å merke seg utover dette:

 • Hvis ingen har en kvalifiserende lav hånd tilskrives hele potten til den med høyest vinnende hånd
 • Det er mulig å vinne begge pottene hvis du har både høyest og lavest hånd
 • Du trenger ikke på noe tidspunkt å fortelle de andre spillerne om du spiller om den laveste eller høyeste potten

Hender i Omaha Hi-Lo

Det viktige i Omaha Hi-Lo er å beregne at du har en hånd som kvalifiserer til å være lav. Da skal du alltid passe på at du har fem kort som starter på åtte eller lavere. Etter at alle tre felleskortene er spilt ut vil du umiddelbart se om du kvalifiserer til dette. Den beste vinnende lave hånden er A, 2, 3, 4, 5. Om man får disse i samme farge har ingen betydning i Omaha Hi-Lo, så hvis andre spillere kan matche denne hånden deles potten mellom spillerne. Husk også at du kun skal regne på forskjellige kort og kan aldri inkludere par eller flere like.

Høyeste hånd vil rangeres på samme måte som for Omaha Pot Limit.