Hvis du har lyst til å lære deg poker er Texas Hold ‘em spillet for deg. Som den enkleste varianten av poker er det lett å lære seg, og en helt sentral årsak til at Texas Hold’em er det desidert mest populære pokerspillet.


De grunnleggende reglene i Texas Hold ‘em

I Texas Hold ‘em er målsetningen å ha den beste hånden basert på to skjulte kort som spillerne får utdelt og fem felleskort (community cards). Potten tildeles den spilleren som har den beste hånden, eller deles hvis flere spillere har en lik hånd. De grunnleggende reglene i spillet er som følger:

 • Blinds: Texas Hold ‘em starter når blinds (innsats) er lagt av to spillere. Hvis det spilles med dealer vil spilleren til venstre måtte betale small-blind, mens neste spiller til venstre må betale big-blind. Big-blind er alltid dobbelt så høy som small-blind. Hvis det ikke er en dealer vil det legges på en dealer-knapp på den som skal dele ut, og samme prosedyre med blinds gjenta seg
 • Preflop: Dealeren vil dele ut to skjulte kort til alle deltakere. Kortene er skjulte for alle andre enn spilleren selv. Så snart utdelingen er fullført starter første budrunde. Spilleren til venstre for big-blind starter og har tre alternativer:
  • Kaste seg («fold»)
  • Syne («call»)
  • Høyne («raise»)

Når det er neste spiller sin tur er det også mulighet for et fjerde alternativ, nemlig å øke budet («raise»)

 • Flop: Når alle spillere har gjort sine valg etter første innsatsrunde er det tid for å legge frem felleskortene. Det første kortet i bunken brennes («burn»), som vil si at det legges til side. Alltid med bildesiden ned. Deretter trekkes det tre kort som alle legges med bildesiden opp. Spillet fortsetter med en ny budrunde basert på disse kortene som spillerne vil bruke til å lage kombinasjoner med de to skjulte kortene de har på hånden
 • Turn: Etter andre innsatsrunde skal et nytt kort fra bunken brennes og et nytt felleskort legges på bordet med bildesiden opp. Det vil nå ligge fire felleskort på bordet. En ny innsatsrunde følger
 • River: Hvis det fortsatt er flere spillere igjen vil det siste felleskortet legges frem. Det skjer etter at et at man brenner et nytt kort og den fjerde og siste innsatsrunden vil starte
 • Showdown: Det er tid for å vise hendene sine! I Texas Hold ‘em er det spilleren som først plasserte en innsats i River runden som starter med å vise kortene sine. Man fortsetter ved å følge klokken frem til alle har vist hendene sine. Spillere som ser at de har tapt står fritt til å velge å ikke vise kortene sine
 • Vinneren: For å avgjøre hvem som vinner ser man de to skjulte kortene i kombinasjon med de fem fellskortene. Man har altså syv kort til å danne en best mulig hånd. Hvis flere spillere har en lik hånd deles potten mellom disse spillerne
 • Spillet fortsetter: Alle spillere som fortsatt har sjetonger igjen vil fortsette spillet helt til en spiller har vunnet alle. Spillet fortsetter ved at spilleren til venstre for dealeren mottar dealer-knappen (gitt at det ikke spilles med en dealer). Small-blind og Big-blind plasseres som tidligere


Kort oppsummering – Poker terminologi

Du vil raskt lære deg at poker har sitt eget språk. Selv om du spiller på et rent norsk bord vil du merke at mange holder seg til faste ord og utrykk. Disse kan være greit å lære seg så snart som mulig. For å hjelpe deg på vei har vi oppsummert den viktigste terminologien under:

 • Buy-in: Innsatsen alle spillere må inn med for å delta i spillet. Ikke alle pokerspill har buy-in
 • Blind: Pliktig innsats i Texas Hold ‘em. Small-blind plasseres av spilleren til venstre for dealer, mens nestes spiller (etter klokken) må plassere big-blind
 • Dealer: Personen som deler ut kortene
 • Dealer-knapp: Hvis det ikke spilles med dealer brukes det en dealer-knapp som vises ved siden av spilleren. Knappen flytter seg til neste spiller etter hver runde
 • Pot: Alle innsatser, både fra buy-in, blinds og bud legges i en pott som tildeles spilleren med den vinnende hånden
 • Preflop: Utdeling av to skjulte kort til spillerne. Alltid skjult for andre spillere
 • Community cards: Felleskort som legges i bordet, alltid plasseres med bildesiden opp
 • Flop: Utdeling av tre felleskort (community cards)
 • Turn: Utdeling av ett felleskort, det fjerde i spillet
 • River: Utdeling av det ett felleskort, det femte og siste i spillet
 • Showdown: Tiden hvor spillerne må vise kortene sine for de andre
 • Burn: I hver runde av flop, turn og river blir det første kortet i bunken lagt til side med bildesiden ned
 • Raise: Høyne et bud
 • Call: Syne, som betyr å matche siste bud
 • Check: Hvis man ikke ønsker å by, men være med videre i spillet
 • Fold: Å kaste seg
 • All inn: Alle sjetongene til spilleren plasseres i bordet


Hender i Texas Hold ’em

I Texas Hold ‘em vil de to skjulte kortene og de fem felleskortene brukes til å avgjøre en vinnende hånd. Dette gjøres etter følgende rangering (fra laveste verdi):

 • Ett par: To kort av samme verdi
 • To par: To kort av samme verdi + to andre kort av samme verdi
 • Tress: Tre kort av samme verdi
 • Straight: Fem kort i rekkefølge i ulike farger
 • Flush: Fem kort i samme farge som ikke er i rekkefølge
 • Fullt hus: Tre kort av samme verdi + to andre kort av samme verdi
 • Fjers: Fire kort av samme verdi
 • Straight Flush: Fem kort i rekkefølge i samme farge
 • Royal Flush: En straight som går fra ti til ess i samme farge. Alle farger har samme verdi

Alle vinnende kombinasjoner avgjøres av kortet med høyest verdi. I Texas Hold ‘em er det ess (A) som har den høyeste kortverdien. For eksempel hvis to spillere har en straight vil det være spilleren med det høyeste kortet i serien som vinner.