Amerikansk undersøkelse forespråker legalisering a

Publisert by

Del på sosiale medier

    I USA og Kanada er det som kjent besværlig å spille online, ettersom deres lover gjør at vesentlige deler av den finansielle servicen for denne typen av spill er ulovlig. Nå har to universiteter, et i USA og et i Kanada, studert effektene av disse lovene. Man har kommet frem til at en legalisering av online spill skulle gynne de som spiller, ettersom dagens situasjon skaper en gråsone hvor man ikke kan hjelpe de som missbruker online spill. Tanken er at myndighetene kan stille krav på leverandørene av spill slik at f.eks aldersgrenser blir bedre kontrollert. Dette krever da at online spill blir lovlig slik at myndighetene kan komme igang med et samarbeid med spille-leverandørene. Det høres litt ut som en norsk variant, ikke sant?