Lotteritilsynet positiv til lisensordning

Lotteritilsynet har presentert funnene i egen utredning som konkluderer med at en lisensordning vil være positivt for det norske pengespill markedet

Publisert by

Del på sosiale medier

Lotteritilsynet har nylig avsluttet sin egen utredning av konsekvensene av å innføre en lisensordning for pengespill i Norge. I rapporten kommer det frem at Lotteritilsynet vil stille seg positiv til en slik ordning, da det vil gi myndighetene bedre kontroll med pengespilltilbudet til de aller fleste spillere. Dermed kan det se ut til at Betsson og de andre spillselskapene får det som de vil, ved at det snart kan bli åpnet opp for lisenser på det sterkt regulerte norske markedet.

Delt konklusjon i rapporten

Selv om Lotteritilsynet stiller seg positiv til en lisensordning, var det delte konklusjoner som ble presentert i rapporten. Her kom det nemlig frem at dersom man lykkes med å holde utenlandske aktører ute og opprettholde monopolet, så ville det være det beste. Samtidig og i alle den tid man ikke klarer dette, slik situasjonen også er, så mener tilsynet at det vil være mer optimalt å slippe dem til med en lisens.

Her presiserer de samtidig at det da må stilles krav til aktørene. Siden rapporten har vært utført på bestilling fra Solberg-regjeringen, så er det mye som tyder på at konklusjonene vil veie tungt i den videre debatten om fremtidens regulering av pengespill i Norge.

Kan bidra til å bekjempe spillavhengighet

En annen bemerkning som Lotteritilsynet har gjort i rapporten er at en lisensordning kan bidra til å få ned spillavhengigheten her til lands. Dette henger igjen sammen med en strengere kontroll til aktørene og hvilke krav man stiller til dem, og vil i så tilfelle kunne ha en positiv effekt på denne samfunns-utfordringen.

Sigurd Eskeland som er leder i Norsk Pokerforbund stiller seg bak dette:

– Det er ingen tvil om det for spillernes del vil være en stor fordel med en lisensordning, sier leder Sigurd Eskeland til E24.

– Motstandere snakker veldig høyt om at det vil gi problemer for spilleavhengige. Jeg tror det er helt motsatt: En lisensordning vil gjøre det lettere å fange opp de som har et spillproblem, sier Eskeland og forklarer:

– Når spillaktørene søker lisens, kan norske myndigheter stille en rekke betingelser tilbake. Det kan settes grenser for tap, og det kan stilles krav til hvordan spillernes midler skal sikres best mulig, sier Eskeland.

Kan bety slutten på monopolet

Norge er et av få land i Europa som fortsatt har beholdt en monopol-ordning. De fleste andre land har innført en lisensordning, og nå kan det være mye som tyder på at dagene for det norske monopolet er talte.

Det vil likevel være noen viktige spørsmål som må tas om til debatt i prosessen, blant annet en vurdering på hvor mange lisenser som skal deles ut og hva som er kriteriene bak dem. Ikke minst går det på de økonomiske konsekvensene, både i forhold til eventuelt tapte eller økte inntekter til staten, samt hvilke konsekvenser det vil ha for midlene som generes til Norsk idrett og kultur.