Spillmonopolet til norsk tipping består – inntil videre

Publisert by

Del på sosiale medier

Regjeringen har utsatt planene om å liberalisere det norske spillmarkedet. De vil først få klargjort den legale statusen til monopolisten Norsk Tipping as. Kulturminister Thorild Widvey sier at regjeringen må bruke tid til å svare på spørsmål som er reist om dagens lovgivning. Dette må gjøres før en ny lovgivning kan utvikles. 

Beslutningen om å utsette prosessen kommer etter at kulturministeren i januar mottok et brev fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA. I brevet stiller ESA spørsmål om den lokale lovgivningen og dens forhold til Europeisk lovgivning.

I brevet bes kulturministeren om å forklare den foreslått prosess for å lisensiere operatører og bakgrunnen for å gi Norsk Tipping og andre lotterier spesialbehandling.
Regjeringen har sagt at den vil søke å lisensiere nye operatører i Norge, men ikke på bekostning av Norsk Tippings inntjening, som blir brukt til en rekke gode formål.

”Den tidligere regjeringen skapte misforståelser gjennom deres måte å håndtere spillovgivningen,” sier Widvey. ”For å oppklare situasjonen trenger vi mer tid til å samle inn kommentarer til de foreslåtte nye reglene. Vi vil lage nye og utvetydige regler for private lotterier og vi vil sikre at lisenssøknader blir behandlet av Lotteri- og stiftelsestilsynet og ikke av Kulturdepartementet,” legger Widvey til.

Stoltenberg reagerer 

Den forrige regjeringen legger skylden på den nye blåblå regjeringen for å skape dette problemet gjennom å foreslå en liberalisering av markedet. ”Den forrige regjeringen hadde en enkel og klar spill politikk, nemlig en eksklusiv modell som sikret fordeler til sport og andre gode formål,” uttaler tidligere statsminister Jens Stoltenberg. ”

Problemet ligger hos den nye regjeringen, deres forslag til å endre spill politikken og deres hensikt å behandle prosjekter forskjellig før de har utviklet en klar og ny politikk.” Stoltenberg la til at dagens lovgivning i Norge har vunnet frem i retten, inklusive i en diskusjon med ESA.

Kulturdepartementet vil svare ESA innen 22 mars.

Skrevet av Ida Eriksen