Ingen endring i pengespillpolitikk

Publisert by

Del på sosiale medier

Debatten rundt spillpolitikk i Norge har herjet de siste par årene, etter regjeringsskiftet. Nå er det klart at regjeringen vil videreføre dagens modell slik at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto fremdeles har enerett på å tilby pengespill her til lands. I Kulturdepartementet pressemelding utgitt 16.12.2016, kommer det også frem at det ikke er aktuelt å innføre lisensordning for utenlandske spillselskap, slik veldig mange hadde håpet på.

En ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk

Det var en stolt kulturminister, Linda Hofstad Helleland, som la frem stortingsmeldingen ”Alt å vinne – en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk”Dette er den første prinsipielle og helhetlig gjennomgangen av spillmarkedet siden 2003. Meldingen gjør greie for den store utviklingen på pengespillfeltet de siste årene, og hvordan vi skal legge til rette for en god pengespillpolitikk i fremtid, sa kulturministeren.

– Meldingen legger opp til en helhetlig og robust modell for regulering av pengespill som vil stå seg i møte med den teknologiske utviklingen. Videre er hovedmålet å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å avgrense uheldig spillatferd. Regjeringen mener at dagens modell der statlige aktører har enerett til å tilby storparten av pengespill er best egnet til å nå målet om et ansvarlig spilltilbud. Med et godt nasjonalt tilbud via Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og flere nye tiltak for å beskytte de regulerte aktørene, gjør vi enerettsmodellen mer robust, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Reguleringen av pengespillpolitikken samles i en lov

Stortingsmeldingen varsler også at reguleringen av pengespillpolitikken skal samles i en lov som skal gjelde for pengespill, lotteri og totalisatorspill. I samarbeid med lovarbeidet vil de viktigste tiltakene for ansvarlig spill bli fastsatt i forskrift. Kulturdepartementet skal stå ansvarlig for hele pengespillfeltet. Slik vil en sikre helhetlig og forutsigbarhet for ordningen.

Ønsker ikke lisensordning

Det er trolig mange nordmenn som ikke har noe imot at de utenlandske spillselskapene får innpass her til lands. Tiltaket ble drøftet og følgende kommer frem i kapittel 8 av kulturdepartementet pressmelding:

Basert på en totalvurdering tilrår kulturdepartementet å videreføre enerettsmodellen. Det primære målet for pengespillpolitikken er at det skal være en ansvarlig politikk som avgrenser spilleproblem og annet uønsket atferd som kan følge av pengespill. Et sekundært mål er at inntekter fra pengespill og lotteri i størst mulig grad skal gå til ideelle formål. Med utgangspunkt i situasjonen i dag og den forventete utviklingen de nærmeste årene mener departementet at enerettsmodellen i størst grad vil ivareta målene for pengespillpolitikken. Departementet legger særlig vekt på at enerettsmodellen trolig gir en noe høyere grad av ansvarlighet enn en lisensmodell. Dersom utenlandske spillselskap skulle ta en større del av spillerne i framtiden, vil en lisensmodell med en viss grad av ansvarlighetstiltak kunne være en mer forutsigbar løsning. I dagens situasjon ser det ikke ut til å være grunn til å forvente en slik utvikling de nærmeste årene.

Norgesspill forut for sin tid?

Hvis fremtiden bringer kulturdepartementet inn på andre tanker og en lisensmodell med ansvarlighetstiltak blir aktuelt, har NorgesSpill casino allerede gjort forberedelsene. Som eneste nettcasino har de i dag samme ordning som Norsk Tippings grasrotandelen. Folkeandelen gir tilbake til foreninger og breddeidretten i Norge. Her kan frivillige organisasjoner, foreninger og lag søke om midler til drift, arrangementer eller andre tiltak. Vi antar at det er et slikt ansvarlighetstiltak Kulturdepartementet søker og her er NorgesSpill forut for sin tid!

For å finne ut mer om NorgesSpill, les vår anmeldelse her