Gevinster fra nettcasino kan bli skattefrie

Publisert by

Del på sosiale medier

  Norsk-Tipping har lansert sitt eget kasino, KongKasino. Med dette er de i direkte konkurranse med de europeisk lisensierte casino. Skal det fortsatt være slik at kun gevinster fra Norsk-Tipping er skattefrie eller vil alle gevinster fra EU lisensierte selskaper komme under samme regel?

  Mange av nettspillselskapene som retter seg mot Norge, som f.eks. Betsson og Betsafe, har lisens i en annen EU/EØS-stat. Norges medlemskap i EØS-samarbeidet innebærer at norske myndigheter er forpliktet til å følge fellesskapsretten så langt EØS-avtalen rekker. 

  Beskatning av gevinster reguleres i Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
  Kapittel 5. Alminnelig inntekt – bruttoinntekter – Tilfeldig inntekt
  Den sier blant annet:
  § 5-50.Tilfeldig inntekt
  (1) Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v.
  (2) Som inntekt regnes ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra
  i) Norsk-Tipping as
  ii) pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilby si Norge, og som er underlagt forskrift om utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen.

  Det finnes i dag ikke et felles regelverk for pengespillmarkedet innen EU/EØS markedet, men EU-kommisjonen har uttrykt et ønske om å få dette til. Hovedregelen er et at det skal være fri flyt av varer og tjenester og i praksis ansees pengespill som en tjeneste. 

  Skattefrie gevinster må gjelde for alle nettcasinoer

  Enhver regulering som påvirker eller begrenser samhandelen av pengespilltjenester innen EU/EØS området må i henhold til EU-retten:
  •    Ikke virke diskriminerende 
  •    Være begrunnet i tvingende allmenne hensyn
  •    Være egnet for å gjennomføre formålet
  •    Være nødvendig for å gjennomføre formålet
  •    Være proporsjonale.

  Så langt har norske myndigheter kunne si at vi ikke har lovlig casinospill i Norge og at de derfor ikke bryter med EU domstolen når gevinster fra EU-lisensierte casino blir skattlagt.

  Den tid må være over. Med lanseringen av et casinotilbud hos Norsk-Tipping vil skatt på gevinster fra EU/EØS baserte casino være diskriminerende og dermed komme i konflikt med EU/EØS reguleringen.

  I våre naboland Sverige, Finland og Danmark har gevinster fra casinoer etablert innen EU vært skattefrie i mange år. Vi håper at det samme vil være praksis for oss nordmenn.

  Skrevet av Ida Eriksen