Rapport om utdeling av spill-lisenser skaper reaksjoner

På oppdrag fra regjeringen har konsulentselskapet Rambøll utredet konsekvensen av å tildele lisenser til utenlandske spillselskaper – det skaper reaksjoner

Publisert by

Del på sosiale medier

Forrige uke ble rapporten som er gjort for å vurdere konsekvensene av å tildele lisens til utenlandske spillselskaper lagt frem. Konklusjonen fra konsulentselskapet Rambøll, som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Kulturdepartementet, er at en lisensordning vil føre til en reduksjon i støtten til kultur og idrett.

I følge rapporten vil dette skje i form av at Norsk Tipping taper omsetning, og vil i så måte føre til mindre penger gjennom ordninger som Grasrotandelen. Rapporten har skapt reaksjoner hos både Norsk Tipping og hos spillselskapet Betsson.

Vurderer å tilby lisenser til utenlandske spillselskaper

Bakgrunnen for at Kulturdepartementet bestilte rapporten fra Rambøll har bakgrunn i regjeringens vurderinger om å liberalisere markedet. Det vil si oppheve det statlige monopolet som Norsk Tipping kontrollerer.

Formålet har ikke vært å slippe til alle som ønsker, men å tildele et begrenset antall lisenser. Lisenshaverne på sin side må forplikte seg til en rekke formål, deriblant bidra med penger til kultur og idrett.

Det skal være anslagsvis 8-10 milliarder kroner som blir spilt utenom monopolet i dag, og det er disse midlene regjeringen håper å ta større kontroll over.

Betsson er kritisk til tallene i rapporten

Etter at kulturminister Thorhild Widvey la frem rapporten har det kommet reaksjoner fra flere hold. Deriblant fra Betsson som hevder at man i rapporten har brukt et alt for lavt grunnlag for å beregne omsetningen:

– De regner med en såkalt nettoomsetning på 700 millioner kroner. Det er altfor lite. Vi regner med minst én milliard, trolig er tallet enda høyere. Da blir også virkningen for det norske samfunnet annerledes, sier Kim Rud Petersen, talsperson i Betsson til VG.

Videre kan Rud Petersen fortelle at det kommer en ytterligere oppside gjennom annonse- og sponsorinntekter som ikke er regnet inn i rapporten. Betsson hevder at de jevnlig blir kontaktet av idrettslag som ønsker å bli sponset, men på grunn av det gjeldende regelverket må spillselskapet takke nei.

Norsk Tipping frykter større konsekvenser

Også Norsk Tipping har utalt seg om rapporten fra Rambøll. Til VG forteller Administrerende direktør i selskapet, Torbjørn Almlid, at bortfallet av midler til kultur og idrett ikke er den eneste bekymringen. Han tror en lisensordning vil føre til flere spilleavhengige her til lands ved at enda flere vil få tilgang til pengespill.

Almlid får støtte for dette fra generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen:

– Over 100.000 nordmenn har et problematisk forhold til spill. Spillavhengighet rammer ikke bare spilleren selv, men også familie, venner, kolleger og arbeidsgivere. For frivillige organisasjoner som mottar spillemidler, er det avgjørende at inntektene er etisk forsvarlige og ikke bidrar til økte spillproblemer, uttalte Andersen til VG.

Forbundet sendte også ut en pressemelding hvor de tydelig gav uttrykk for denne holdningen:

– Hvis denne regjeringen etter dagens rapport, med åpne øyne velger å gå videre med disse ideene, må den også ta det fulle ansvaret, skriver Inge Andersen på vegne av Idrettsforbundet.