Vant hus på lotteri

Publisert by

Del på sosiale medier

    En mann i Østerrike vant en villa etter å ha kjøpt et lodd for 99 Euro. Han fikk vite at han hadde vunnet under et besøk hos tannlegen og fant det hele temmelig absurd. Det var villaeieren som besluttet å gjøre et lotteri av hussalget,og hun solgte 9999 lodd til det 400 kvadratmeter huset. Det er nå selvsagt flere som ønsker å følge i hennes fotspor, men det debatteres i Østerrike om dette er lovlig. Det er frykt for hvitvasking av penger og det er klart at et lotteri driver opp prisen på huset til nivåer som ellers ikke ville vært mulig. På denne måten er det mulig at kundene blir lurte til å betale en pris som ikke samsvarer med virkeligheten.