Youtube blokkerer reklamefilmer rettet mot norske seere

Publisert by

Del på sosiale medier

Youtube har kommet til enighet med Lotteritilsynet om å blokkere reklame for nettspilloperatører uten lisens i Norge og som henvender seg til det norske publikum. Lotteritilsynet fortalte sist onsdag at de gjennom de siste 2 årene har arbeidet for å identifisere ulovlig annonsering på videodelings siten Youtube. Bakgrunnen for dette er utenlandske spillselskapers økende bruk av sosial media i markedsføringsøyemed. 

Youtube må følge norsk lov

Lotteritilsynet sier at når en reklame er laget i Norge og er rettet eksklusivt mot det norske markedet så må det ansees som brudd på norsk lov. De tillegger at Youtube er enig med deres vurdering. 

“Vi vet at Youtube krever at innhold som lastes opp hos dem skal være i henhold til landets lover”, sier Steinar Mjøs hos Lotteritilsynet. ”Vi er derfor fornøyd når Youtube har tatt vår klage til etterretning og nå vil blokkere videoer som bryter med den nasjonale lov om pengespill”.

Google gir Lotteritilsynet medhold

Youtube eier, Google, understreker i sine casino og gambling vilkår for Norge at det kun er statlige lisensierte selskaper som kan promovere sine produkter.

Lotteritilsynet ble opprettet 1. januar 2001, og er et statlig direktorat og tilsyn som forvalter og kontrollerer private og statlige pengespill. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for pengespill i Norge. Det er Kulturdepartementet som legger rammene for deres arbeid gjennom årlige tildelingsbrev.

Lotteritilsynet skal:

•    sikre et forsvarlig lotteri- og pengespilltilbud i Norge. 
•    sikre en forsvarlig fordeling av inntekter fra lotterier og pengespill.
•    være garantist for at riktig spiller får riktig gevinst i alle pengespill som blir arrangert av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. 
•    passe på at markedsføringen til de store statlige spillselskapene er i tråd med det regelverket som Kulturdepartementet har laget. 
•    godkjenne alle de ca. 5000 lotteriverdige aktørene i det norske pengespillmarkedet. 
•    autoriserer lotteriaktører
•    hindre at alle former for ulovlige pengespill og pyramider i Norge. 
•    godkjenne alle lotterier som har en omsetning på over 200 000 kroner i året. 
•    informere om farene ved pengespill. 
•    revidere lover og revidere og lage utkast til nye forskrifter.

Skrevet av Kevin Johnsen