Personvernvilkår

Norskcasino.com (“Vi” eller “Oss”) er forpliktet til å sikre at enhver personlig informasjon som våre brukere (“Bruker” eller “Du”) deler med oss er trygt oppbevart og sikret.

Denne personvernserklæringen beskriver hvordan vi behandler den informasjonen Vi kan motta fra deg når du bruker Norskcasino.com (”Websiden” eller ”siden”), måten vi kan benytte slik informasjon og de valg som er tilgjengelig for deg.

Generelt

Ved å delta i promoteringer Vi tilbyr, gå inn på Websiden og / eller ved bruk av den tjenesten vi tilbyr (”Tjenesten”), aksepterer du uttrykkelig vilkårene i disse retningslinjer, til innsamlingen, bruk og offentliggjøring av Din informasjon, inklusive personlig informasjon (som spesifisert nedenfor) i henhold til vilkårene i denne personvernserklæringen. Dersom du er uenig i hvilke som helst av vilkårene, kan Du ikke delta i noen av promoteringene, benytte tjenesten og / eller gå innpå Websiden.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for individer som ikke er ansatt hos Oss eller som Vi leder. Dette inkluderer enhver tredjepart som Vi kan komme til å offentliggjøre informasjon til i henhold til våre retningslinjer.

I våre retningslinjer vil du få informasjon om:

• Hvilke informasjon samler Vi inn?

• Hvordan Vi kan samle inn din informasjon

• Hvordan Vi bruker informasjonen Vi samler inn

• Med hvem Vi deler denne informasjonen og av hvilke årsaker

• Hvor lenge Vi beholder informasjonen Vi samler inn

• Direct Marketing

• Informasjon om barn

• Hvordan Vi trygger Din informasjon

• Oppdateringer og tillegg til personvernerklæringen

• Hvordan kontakte oss

Hvilke informasjon samler Vi inn?

Personlig informasjon

• Du kan bli bedt om å avgi personlig informasjon, spesielt informasjon som identifiserer et individ eller som med rimelig innsats kan indentifisere en person (”Personlig informasjon”) i forbindelse med enhver promovering som Vi tilbyr fra tid til annen (”Promovering”). Denne informasjonen kan inkludere: navnet ditt, epostadresse eller telefonnummer. Vi kan benytte denne typen informasjon for å utføre promoveringen og for å gi deg promomateriell.

Ikke-personlig informasjon

• Gjennom lesernes bruk av websiden kan vi hente informasjon som er knyttet til bruker (ikke-personlig informasjon). Vi vet ikke fra hvem denne typen ikke-personlig informasjon blir hentet. Ikke-personlig informasjon som blir hentet består av teknisk informasjon sendt ut av din maskin og samlet bruksinformasjon. Dette kan være programvare- maskinvareinformasjon, informasjon om siden som henviste deg til Websiden, operatør, språkpreferanser, tiden du har vært på siden og domenenavnet på den websiden fra hvor du linket det opp mot eller registrerte deg til Websiden.

Hvordan kan vi samle din informasjon?

• Vi samler personlig informasjon som blir sent inn direkte fra deg eller ikke-personlig informasjon som automatisk blir overført fra din maskin gjennom bruk av forskjellig teknologier som informasjonskapsler, digitale identifiere, loggfiler, web sporingsbilder og andre lignende teknologier.

• Denne Websiden kan automatisk sende informasjonskapsler til Ditt system. Av grunner listet nedenfor, kan vi lagre informasjon som korrelerer med informasjonskapslene.

• Du kan blokkere og fjerne informasjonskapslene våre i din søkemotor eller operatørsystem, noe som kan forringe Sidens funksjonalitet og tilgjengelighet.

• Vi kan bruke logger og informasjon fra informasjonskapslene til å utvikle Sidens design, inklusive, men ikke begrenset til å spare deg for bryderiet med å skrive inn data nytt, personifisere din opplevelse av Siden, spore Din bruk av siden og generere statistikk om siden.

Hva er en informasjonskapsel?

• Når du benytter vår tjeneste kan Vi legge til en logfil eller en informasjonskapsel til din maskin (kortvarig eller vedvarende). En informasjonskapsel er en liten informasjon som Siden legger på Din maskins harddisk mens Du ser på en webside. Informasjonskapsler er meget nyttige og kan ha flere formål som å la deg navigere mellom sider på en effektiv måte. De kan brukes til å automatisk aktivere spesielle funksjoner, huske din preferanser og å gjøre interaktiviteten mellom Deg og Siden raskere og enklere. Informasjonskapsler benyttes også til å sørge for at den reklamen Du ser er relevant for Deg og dine interesser. Du kan finne mer informasjon om informasjonskapsler hos www.allaboutcookies.org. Du kan fjerne våre informasjonskapsler ved å følge instruksjonen på din nettleser. Gjør du dette kan enkelte funksjoner på våre side slutte og fungere optimalt og Din brukeropplevelse vil bli dårligere.

Hva bruker Vi dem til?

• Vi kan benytte informasjonskapsler, loggfiler, web, sporingsbilder og andre teknologier til å samle ikke-personlig informasjon som viser Din aktivitet på Siden, spore Din bruk av vår tjeneste, hente informasjon om Din nettleser, se hvilke sider Du har besøkt, tid og klokkeslett for ditt besøk og linker Du har klikket på.

• Vi kan også la tredjepart, d.v.s. tjenesteleverandører (tjenesteleverandører som utfører en tjeneste på våre vegne, som kundeservice, marketingassistanse, analyse, reklamesporing, servicefunksjonalitet sammen med support, undersøkelser, osv.) reklamenettverk og andre selskaper som holder på med reklame, vise reklame hos Oss. Disse selskapene kan også benytte de tekniske løsninger som er nevnt over til å hente informasjon om våre brukere. Vi gir ingen personlig informasjon til tredjepart, med mindre Vi sier noe annet i vår personvernerklæring.

Hvordan benytter Vi den innsamlede informasjonen?

• Til å svare på Dine forespørsler, supporthenvendelser, tilbakemeldinger eller spørsmål. Til å gi Deg oppdateringer tilknyttet Din forespørsler og til å svare på krav vedr. våre reklamer.

• Til direkte markedsføring som stipulert under

• Til å styrke og personifisere Våre aktivitetstilbud og tilpasse Vårt reklameinnhold

• Til å kommunisere med Deg (via epost, telefon, etc.)

• Til å finne løsninger på diskusjoner, håndheve innholdet i Våre vilkår inklusive undersøke eventuelle brudd på disse eller i overenstemmelse med enhver gjeldende lov og regulering eller den som håndhever lov og rett.

• Til å gjennomføre undersøkelser, teknisk diagnosering, analyse eller statistiske årsaker

• Til å gi Deg den mest relevante tjeneste og tilbud

• Til å oppdage, motvirke eller på annen måte adressere bedrageri, tekniske og sikkerhetsspørsmål.

Hvem deler Vi informasjonen med og hvorfor?

Serviceleverandører

• Vi deler informasjonen om Deg, inklusive den personlige informasjonen, med våre samarbeidspartnere og våre tredjeparts serviceleverandører. Disse kan benytte informasjonen til de formål som er nevnt over eller for at våre samarbeidspartnere og forretningspartnere skal utøve en tjeneste for oss (kundeservice, gjennomføre aktiviteter, yte marketingassistanse, gi teknisk support eller analyse, etc.)

• Dersom du gir oss din epostadresse (eller annen kontaktinformasjon), kan vi overføre denne informasjonen til våre samarbeidspartnere innen marketing eller til våre datterselskaper for at disse skal gi Deg oppdateringer, tilbud eller aktivitetsmateriell.

• Informasjonen blir kun gitt for å kunne gjennomfører de formål som er nevnt her

• Du tillater og er enig i at din personlige informasjon kan overføres til, blir brukt og lagret hos våre autoriserte tredjeparts leverandører over hele verden, for de formål som er nevnt her.

Andre offentliggjøringer

• Vi kan dele informasjon, inkludert personlig informasjon, i de tilfeller hvor Vi er pålagt av politi eller annen offentlig etat; som svar på en stevning, en ordre eller en undersøkende etterspørsel, eller en rettskjennelse, eller med hensyn til enhver juridisk prosess; for å håndheve immaterielle rettigheter eller til å utøve andre rettigheter; å etablere eller utøve Våre rettigheter til å forsvare Oss mot rettslige krav; hvis Vi mener det er nødvendig å undersøke, hindre eller iverksette tiltak vedrørende ulovlige aktiviteter, mistanke om misligheter eller andre forseelser, sikkerhet for person eller eiendom, brudd på Våre retningslinjer, for å håndheve Våre retningslinjer, eller som ellers kreves for å overholde gjeldende lover og forskrifter. I slike tilfeller kan Vi komme med eller frafalle enhver rettslige innvending eller rettighet tilgjengelige for Oss.

Samarbeidspartnere og selskapstransaksjoner

• Vi kan dele informasjon, inklusive personlig informasjon, med vårt morselskap, ethvert søsterselskap, joint ventures eller andre selskap under felles kontroll (kollektivt ”tilknyttede selskaper”). Vi kan dele informasjon, inklusive personlig informasjon, ved en selskapstransaksjon (d.v.s. salg av en vesentlig andel av vår forretning, sammenslåinger, konsolideringer eller salg av eiendeler).

• Dersom noe av overfor nevnte skjer, vil våre tilknyttede selskaper eller det kjøpende selskap anta de rettigheter og plikter som er beskrevet i våre retningslinjer.

Samlet informasjon

• Ikke personlig informasjon, samlet informasjon eller personlig informasjon i en ikke lesbar form (avindentifisert) kan deles med tredjepart (inkludert reklamenettverk, reklameselskaper og tjenesteleverandører) i enhver av de ovenfor nevnte situasjoner, også med det formål å lage eller levere spesiallaget eller målrettet reklame (via Vår side eller på websider eller applikasjoner hos tredjepart) , eller for det mål å utvikle Vår side, gjennomføre forretningsanalyser eller andre forretningsformål. Denne informasjonen kan kombineres med informasjon Vi samler fra andre kilder, så lenge den informasjonen er ikke personlig informasjon.

Tredjeparts informasjonsinnsamling

• Våre retningslinjer gjelder kun for bruk og offentliggjøring av informasjon Vi samler inn fra Deg. Når Du offentliggjør informasjon til andre via Vår tjeneste (enten det skjer på Vår webside eller applikasjon; d.v.s. ved å klikke på en link i hvilke som helst annen webside eller lokasjon) eller via andre sider gjennom internett, vil andre regler kunne gjelde for bruken av den informasjonen Du offentliggjør til dem. Vi anbefaler deg å lese deres retningslinjer før Du gir dem din personlige informasjon.

Hvor lenge beholder vi informasjonen vi samler inn?

• Vi kan korrigere, fylle eller fjerne ufullstendige eller uriktige opplysninger, når som helst og etter eget forgodtbefinnende. For å fjerne din e-postadresse, kan du kontakte oss på info@Norskcasino.com.

• Vær oppmerksom på at med mindre du gir oss beskjed om noe annet, vil vi beholde informasjonen vi samler inn (inkludert personlig informasjon) for så lenge som nødvendig for å levere tjenesten, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter og håndheve våre avtaler.

Direct marketing

• Har du gitt oss din e-postadresse, kan vi fra tid til annen bruke den i forbindelse med salgsfremmende aktiviteter eller bonusprogrammer og dele den med våre markedsføringspartnere eller bruker det selv med det formål å gi deg interessante oppdateringer og markedsføringstilbud eller kampanjer . Ettersom vi er forpliktet til å anerkjenne din rett til privatliv, gir vi deg noen enkle verktøy til å avstå og motta eposttilbud fra oss eller fra våre samarbeidspartnere og partnere. Du kan når som helst velge og ikke lenger motta kommersiell- eller reklamepost fra oss ved å klikke på «unsubscribe» linken nederst i hver epost som vi sender deg (det kan ta oss opp til 14 dager for oss å behandle en slik forespørsel).

• Vær oppmerksom på at selv om du har bedt om ikke å motta reklame fra oss, kan vi sende deg andre typer av viktige informasjon via epost uten å tilby deg muligheten til å velge å ikke motta dem. Disse kan inkludere beskjeder fra kundeservice, administrative meldinger og undersøkelser.

• Vær oppmerksom på at endringer i din registreringskonto, eller valg om å ikke motta salgsfremmende epost fra oss, bare vil påvirke fremtidig kommunikasjon fra oss. Hvis vi allerede gitt din informasjon til en tredjepart (for eksempel en markedsføring partner) før dine endringer og oppdateringer, vil du også måtte endre innstillingene dine direkte med hos tredjepart.

Informasjon om barn

• Vår side er ikke beregnet på noen under 18 år og spesielt ikke for barn under 13. Vi vil aldri og med viten og vilje, samle informasjon fra og om mindreårige. Dersom vi blir klar over at en bruker er under 18, vil vi fjerne informasjon om denne personen fra våre filer. Vi reserverer oss retten til når som helst be om aldersbevis slik at vi kan sikre oss at ingen barn benytter vår tjeneste.

Hvordan trygger vi din informasjon?

• Vi bruker mye tid og krefter på å implementere og vedlikeholde sikkerheten i vår tjeneste og dermed også din informasjon. Vi benytter standard industriprosedyrer og vilkår for å motarbeide uautorisert bruk av våre brukeres informasjon og for å sikre denne informasjonen. Selv om vi tar rimelige skritt for å beskytte informasjonen, kan vi ikke være ansvarlig for handlingene til de som får uautorisert tilgang eller som misbruker nettstedet vårt. Vi gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte, om at vi vil forhindre en slik tilgang.

• Hvis du føler at personvernet ditt har blitt behandlet i strid med våre retningslinjer, hvis en person har forsøkt å misbruke vår tjeneste eller har handlet på en upassende måte, kan du kontakte oss direkte på info@Norskcasino.com og vår personvernansvarlige vil undersøke saken omgående.

Oppdateringer av eller tillegg til våre retningslinjer

• Vi reserverer oss retten til, fra tid til annen, å legge til eller revidere Våre retningslinjer. Vesentlige endringer vil tre i kraft umiddelbart eller visning av de reviderte retningslinjer. Den siste revisjonen vil vises i “siste revisjons” overskrift. Du gir din anerkjennelse av og Ditt samtykke til endringer av Våre vilkår gjennom Din fortsatte deltagelse i våre kampanjer og bruk av tjenesten og nettstedet. Du sier Deg enig i å være bundet av vilkårene eller slike endringer.

Språket i våre vilkår

• Der hvor Vi gir Deg en oversettelse av de engelskspråklige vilkårene, sier du deg enig i at oversettelsen kun er ment gjort for enkelheten og at den engelskspråklige utgaven av retningslinjene vil styre Ditt forhold til Oss.

• Dersom det er noen som helst motsetninger mellom den engelske versjonen og en oversettelse av retningslinjene, vil den engelske versjonen ha forrang.

Hvordan kontakte Oss?

• Har Du spørsmål vedr våre retningslinjer, vennligst kontakt oss på følgende epostadresse: info@Norskcasino.com.

 

For an English version of this privacy policy please press here.

Ida Eriksen

Ida Eriksen har en utdannelse i kommunikasjon fra Universitet i Agder og en markedsføringsutdannelse fra BI. Ida har skrevet for NorskCasino i flere år, og var vår første skribent som ble ansatt på heltid. Det har også blitt mange turer til legendariske casinobyer som Monte Carlo, Atlantic City og Las Vegas hvor hun har fått grunnleggende kunnskaper i de klassiske casinospillene

Legg igjen en kommentar